Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker

Blanketter for arbeidsgiver og arbeidstaker

Her finner diverse skjemaer og maler. Blant annet HMS-egenerklæring, Arbeidsavtaler for fast ansettelse, vikar og ekstrahjelp, Egenmelding ved fravær, Lønnsslipp, Sluttattest,  Søknad om permisjon, m.m.

Vi har også skjemaer for oppsigelse fra arbeidstaker, avskjed, taushetserklæring, varsel om permittering, m.m.

På Blankettkiosken kan du kjøpe blanketter enkeltvis, vi drifter også SignForm Blankettarkiv der vi tilbyr tilgang til over 500 blanketter for abonnenter.

Klikk på blankettnavnet nedenfor for mer informasjon.


Nummer: Blankettnavn: Pris:    
SF-1106  Vedtekter - enkle, for aksjeselskap  125,00 kr  
SF-1313  Oppsigelse fra arbeidstaker  125,00 kr  
SF-1453  Lønnsslipp  125,00 kr  
SF-1107  Innkalling til konstituerende generalforsamling (firma)  125,00 kr  
SF-1317  Egenmelding ved fravær  125,00 kr  
SF-1340  Bekrefte oppsigelse fra arbeidstaker  125,00 kr  
SF-1105  Vedtekter - utvidet med forkjøpsrett for aksjeeiere  150,00 kr  
SF-1438  Kjøregodtgjørelse  150,00 kr  
SF-1320  Kilometergodtgjørelse  150,00 kr  
SF-1350  Varsel om permittering - Permitteringsvarsel - Ubestemt tid  160,00 kr  
SF-1329  Varsel om permittering - Permitteringsvarsel - Bestemt tid  160,00 kr  
SFF-002  Taushetserklæring for arbeidstaker  160,00 kr  
SF-1341  Søknad om permisjon - ferie  160,00 kr  
SF-1328  Søknad om permisjon  160,00 kr  
SF-1113  Stiftelsesdokument for aksjeselskap  160,00 kr  
SF-1303  Sluttattest  160,00 kr  
SF-1612  Oppsigelse i prøvetiden  160,00 kr  
SF-1046  Avtale om firmabil  160,00 kr  
SF-1318  Avskjed (for arbeidsgiver)  160,00 kr  
SF-1103  Aksjebevis  160,00 kr  
SF-1389  Oversiktsliste  200,00 kr  
SF-1330  Arbeidsavtale - Vikariat  250,00 kr  
SF-1339  Arbeidsavtale - Fast/midlertidig ansettelse, heltid/deltid  250,00 kr  
SF-1359  Arbeidsavtale - Ekstrahjelp  250,00 kr  
SF-1104  Aksjonæravtale  250,00 kr  
SF-1102  Aksjeeierbok - Liggende A4 for Excel  250,00 kr  
SF-1325  Arbeidsreglement  300,00 kr  
 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no