Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Arbeidsavtale for fast ansettelse eller midlertidig ansettelse (heltid/deltid)

Arbeidsavtale for fast ansettelse eller midlertidig ansettelse (heltid/deltid)

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1339
Pris:300,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Arbeidsavtale for fast ansettelse eller midlertidig ansettelse (heltid/deltid): Dette er en arbeidskontrakt som kan benyttes for fast eller midlertidig ansettelse. Arbeidsavtalen gjelder for heltid eller deltids ansettelser. Avtalen er på 3 sider. Du kan selv redigere alt innhold i kontrakten slik du ønsker med Microsoft Word.

Denne arbeidsavtalen er oppdatert i henhold til de nye kravene til arbeidsavtaler som gjelder fra 1. juli 2024.

Her er oversikt over hovedpunktene i kontrakten:

 • Arbeidsgivers opplysninger
 • Arbeidstakerens opplysninger
 • Arbeidsplass
 • Stilling (stillingsbeskrivelse og oppgaver)
 • Ansettelsesforholdets varighet, arbeidstid og ferie
 • Eventuell prøvetid
 • Lønn, ferie
 • Tariff og pensjoner
 • Fravær, lønn ved sykdom, permisjoner mv.
 • Fremgangsmåte ved oppsigelse
 • Eventuell kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr
 • Ytelser til sosial trygghet i regi av arbeidsgiver
 • Ekstraarbeid i fritiden, bistillinger o.l.
 • Taushetsplikt
 • Attest
 • Andre vilkår og/eller særlige bestemmelser
 • Underskrifter

Avtalen er tilpasset etter minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6.

Avtalen dekker de mest vanlige punkter i en arbeidsavtale. All tekst kan endres etter behov. Punkter du ikke ønsker å ha med kan slettes og eventuelt andre kan legges til.

Avtalen er på 3 sider og er laget for bruk i Microsoft Word.

Filformat:

Du mottar avtalen i docx format som er standard dokumentformat i Microsoft Word.

Se også:
Arbeidsavtale - Vikariat
Arbeidsreglement
Taushetserklæring
Oppsigelse i prøvetiden
Avskjed
Sluttattest

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no