Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Avskjed

Avskjed

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1318
Pris:125,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Avskjed/Oppsigelse: Blanketten er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word. Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hvis ikke arbeidstakeren er imot det, skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Avskjed skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.

Mer informasjon om avskjed finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Se også:
Sluttattest
Oppsigelse i prøvetiden
Oppsigelse fra arbeidstaker

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no