Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1612
Pris:125,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Skjema/mal: Oppsigelse i prøvetiden. Oppsigelsen skal leveres personlig eller sendes rekommandert. All tekst kan endres i malen slik at oppsigelsen er tilpasset for ditt behov.

Blanketten er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word.

Filformat: Filen er laget i docx format som er standard dokumentformat i Microsoft Word.

Informasjon om oppsigelse:

Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Det samme gjelder hvis arbeidstaker vil kreve erstatning på grunn av forhold som nevnt i første punktum. Se for øvrig
Arbeidsmiljøloven § 17-3 "Rett til å kreve forhandlinger".

Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hvis ikke arbeidstakeren er imot det, skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Avskjed skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.

Se for øvrig mer i Arbeidsmiljøloven kapittel 15 "Opphør av arbeidsforhold".

Se også:
Avskjed
Oppsigelse fra arbeidstaker
Bekrefte oppsigelse fra arbeidstaker
Sluttattest
Utleiers oppsigelse av leieavtale

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no