Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Varsel om permittering - Permitteringsvarsel - Ubestemt tid

Varsel om permittering - Permitteringsvarsel - Ubestemt tid

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1350
Pris:150,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Varsel om permittering - Permitteringsvarsel - Ubestemt tid: Permitteringsvarselet er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word.

Gjennom å permittere, fritar bedriften den permitterte for arbeidsplikt med bakgrunn i driftsinnskrenkning, ordresvikt eller driftsstans av ulike årsaker.

Malen kan endres, les våre Word-tips.

Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt, men er midlertidig fritatt for arbeidsplikt. Arbeidsgiveren på sin side blir, etter nærmere regler, fritatt fra lønnsplikten. Det forventes videre at driftsstansen/ driftsinnskrenkningen er av midlertidig karakter. Hvis driftsinnskrenkningene er av mer permanent karakter, gis det ikke adgang til å permittere. Oppsigelser er her eneste utvei. Bedrifter som permitterer i stedet for å si opp bare for å unngå å betale lønn i oppsigelsestiden, kan risikere å bli erstatningsansvarlige overfor arbeidstakerne.

Mer om lønnsplikten kan du lese i Lov om lønnsplikt under permittering og tilhørende forskrift

Filformat: Du får permitteringsvarselet i docx format som er standard dokumentformat i Microsoft Word.

Innholdet er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis og du kan benytte Advokatchatten.no som er utviklet av Advokatfirmaet Legalis dersom du har juridiske spørsmål.

Se også Permitteringsvarsel - Bestemt tid

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no