Blankettarkiv
Du står her: Pantedokumenter/Pantsettelse av VPS-konto

Pantsettelse av VPS-konto

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-0216
Pris:250,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Skjemaet Pantsettelse av VPS-konto er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, jf. finansavtaleloven § 52 og finansavtaleloven § 71. Skjemaet kan også brukes dersom långiver ikke er bank eller finansieringsinstitusjon. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer registrert i Verdipapirsentralen er Panteloven § 4-1, (3). Pantedokumentet er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word. Skriv blanketten ut i 4 eksemplarer, ett til hver av partene.

Pantsettelse av VPS-konto finner du også på www.signform.no
På SignForm finner du mange andre nyttige maler og kontrakter.
Er du advokat eller advokatsekretær bør du ta en titt på hva vi tilbyr.

SignForm AS ble etablert i 1997.
Vi har lang erfaring med å lage maler, kontrakter og skjema både for det offentlige, advokater og andre bedrifter.

Se også:
Pant i aksjer som ikke er registrert i Verdipapirsentralen
Alle pantedokumenter

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no