Blankettarkiv
Du står her: Familie/Samliv/Samboeravtale/samboerkontrakt

Samboeravtale/samboerkontrakt

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SFJ-1001
Pris:200,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Samboeravtale/samboerkontrakt er en mal som inneholder de vanligste og viktigste spørsmålene som bør reguleres i et samliv. Avtalen er på totalt på ca. 5 sider og er laget for bruk i Microsoft Word. Antall sider vil variere avhengig av hvor mye tekst du fyller ut. Du kan tilpasse kontrakten slik du ønsker.

Samboerkontrakten er kvalitetssikret og oppdatert i henhold til den nye arveloven som trådte ikraft 01.01.2021.

Avtalen er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis som er eksperter på familierett. Dersom du har et juridisk spørsmål kan du ta kontakt gjennom Advokatchatten.no som er utviklet av Advokatfirmaet Legalis.

Denne kontrakten tar blant annet opp spørsmål om:

- sameie
- eneeie
- arv
- gaver
- erverv av gjenstander
- gjeld
- fordeling av fellesutgifter
- uskifte
- rett på arv
- foreldreansvar
- opphør av samboeravtalen
- fordeling ved samlivsopphør.

De to første sidene gjelder selve avtalen, de 3 siste sidene er vedlegg som lar deg spesifisere f.eks. gjenstander og gjeld.

På nettsiden til Advokatfirmaet Legalis som har kvalitetssikret denne kontrakten finner du vanlige spørsmål og svar relatert til samboerkontrakt. Les mer på Q&A Samboerkontrakt

I Norge har vi ikke noen lov som regulerer plikter og rettighet for de som lever i avtalt samliv (bortsett fra lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører). Av den grunn er det viktig at samboere lager en avtale som regulerer de viktigste spørsmålene under samlivet, og ved et eventuelt samlivsopphør. En samboeravtale skaper klarhet, og er et middel til å unngå tvister og bevisproblemer.

Konsekvensene av å ikke ha en samboeravtale kommer som oftest på spissen når et samliv opphører. Særlig når den ene har ervervet varige formuesgoder, og den andre har betalt mat og løpende daglige utgifter.


Vær forberedt og spar kostnader ved bruk av advokat:

Denne samboeravtalen kan også bidra til at dere sparer kostnader dersom dere skal benytte advokat for å utforme den endelige avtalen. Ved komme forberedt til et møte med advokat om samboerkontrakt kan den totale tiden reduseres vesentlig.

Se også:
Pantedokument - fast eiendom
Kjøpekontrakt

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no