Blankettarkiv
Du står her: Eiendom/Bolig/Hytte/Fast eiendom/Fullmakt - generalforsamling

Fullmakt - generalforsamling

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1116
Pris:125,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Fullmakt - generalforsamling: Fullmakten er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word. Undertegnede fullmaktsgiver gir representanten angitt i fullmakten rett til på mine/våre vegne å representere mine/våre aksjer på generalforsamlingen.

Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapittel 2.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe.

Se også:
Møtefullmakt
Fullmakt - årsmøte
Generalfullmakt

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no