Blankettarkiv
Du står her: Eiendom/Bolig/Hytte/Fast eiendom/Fullmakt - generalforsamling

Fullmakt - generalforsamling

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1116
Pris:140,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Fullmakt - Generalforsamling: Malen er på 1 side og du mottar den i to format, docx og PDF.

Med denne fullmakten gir undertegnede fullmaktsgiver gir representanten angitt i fullmakten rett til på mine/våre vegne å representere mine/våre aksjer på generalforsamlingen.

Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapittel 2.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe.

Filformat:

Du mottar 2 filer, en fil i docx format og en PDF. Du velger selv om du vil benytte docx filen med Microsoft Word, eller PDF filen. (Docx er standard dokumentformat for Microsoft Word).

Docx utgaven er laget slik at du kan starte utfyllingen umiddelbart i Microsoft Word, eller raskt tilpasse alt innhold i malen slik du ønsker før du begynner utfyllingen.

PDF utgaven er kun tilpasset for utfylling, dvs. du kan ikke endre på dokumentets utseende (f.eks. font, farger og antall utfyllingsfelter). PDF utgaven inneholder utfyllingsfelter slik at du kan fylle ut fullmakten på skjerm.

Du kan benytte filene så mange ganger du ønsker.

Se også:
Møtefullmakt
Fullmakt - årsmøte
Generalfullmakt

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no