Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Avskjed (for arbeidsgiver)

Avskjed (for arbeidsgiver)

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1318
Pris:160,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Avskjed/Oppsigelse: Malen er på 1 side og du mottar den i to format, doxc og PDF.

Denne malen er laget for arbeidsgivere som skal avskjedige en ansatt.
Vi har laget en egen mal for arbeidstakere som ønsker å levere oppsigelse, malen finner du her: SF-1313 Oppsigelse fra arbeidstaker.

Litt om avskjed/oppsigelse: Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hvis ikke arbeidstakeren er imot det, skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte.

Avskjed skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.

Mer informasjon om avskjed finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Filformat:

Du mottar 2 filer, en fil i docx format og en PDF. Du velger selv om du vil benytte docx filen med Microsoft Word, eller PDF filen. (Docx er standard dokumentformat for Microsoft Word).

Docx utgaven er laget slik at du kan starte utfyllingen umiddelbart i Microsoft Word, eller raskt tilpasse alt innhold i malen slik du ønsker før du begynner utfyllingen.

PDF utgaven er kun tilpasset for utfylling, dvs. du kan ikke endre på dokumentets utseende (f.eks. font, farger og antall utfyllingsfelter). PDF utgaven inneholder utfyllingsfelter slik at du kan fylle ut oppsigelsen på skjerm.

Har du behov for andre varianter av maler for avskjed/oppsigelse?
På SignForm blankettarkiv finner mange varianter av maler for oppsigelse, permittering, sluttintervju m.m.: SignForm blankettarkiv


Se også:
Sluttattest
Oppsigelse i prøvetiden
Oppsigelse fra arbeidstaker

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no