Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Aksjonæravtale

Aksjonæravtale

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1104
Pris:250,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Aksjonæravtale er en mal på 2 sider som er laget for bruk i Microsoft Word.

Innholdet er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis og du kan benytte Advokatchatten.no som er utviklet av Advokatfirmaet Legalis dersom du har juridiske spørsmål.

Filformat: Du får aksjonæravtalen i docx format som er standard dokumentformat i Microsoft Word.

Litt om aksjonæravtalen:

Aksjonæravtale er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Dette gjelder både i forholdet eierne imellom og overfor eventuelle långivere og andre som ikke eier aksjer i selskapet. I stor utstrekning er det anledning til, og i mange tilfeller formålstjenlig, å inngå slike avtaler.

Det er ingen regler i aksjeselskapslovgivingen eller andre lover som benytter betegnelsen "aksjonæravtale". Betegnelsen har i seg selv ingen rettslig betydning, men må behandles som enhver avtale i forhold til alminnelig kontraktsrett og andre lover som angår innholdet i avtalen, eksempelvis aksjeloven. Det er derfor vanskelig å fastsette helt eksakt hva en aksjonæravtale kan inneholde eller ikke før den er i strid med aksjeloven eller andre prinsipper i aksjeselskapsretten.

En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, og mellom aksjonærer og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet (f.eks. fremtidige eiere eller långiver), og den kan gjelde ett eller flere spørsmål knyttet til utøvelse av aksjonærrettigheter. Innholdet kan for eksempel dreie seg om forkjøpsrett til aksjer, stemmerett i generalforsamlingen eller aksjonærenes økonomiske rettigheter eller avtale som begrenser aksjonærenes rett til å drive konkurrerende virksomhet m.m.

Aksjonæravtaler er ofte benyttet ved overgang fra ansvarlig selskap til aksjeselskap for å sikre tidligere eieres beslutningsmyndighet, og ved generasjonsskifte for å sikre arvingers rettigheter. I små bedrifter kan en slik avtale regulere arbeids- og lønnsforhold mellom eierne, styresammensetning og aksjonærenes lojalitet til selskapet.

Se også:
Aksjeeierbok
Stiftelsesdokument for AS
Vedtekter for AS

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no