Blankettarkiv
Du står her: Eiendom/Bolig/Hytte/Utleie - bolig/hytte/Varsel om begjæring om tvangsfravikelse fast eiendom tvfbl § 4-18

Varsel om begjæring om tvangsfravikelse fast eiendom tvfbl § 4-18

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-2329
Pris:125,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Varsel om begjæring om tvangsfravikelse fast eiendom: Innholdet er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis og du kan benytte Advokatchatten.no som er utviklet av Advokatfirmaet Legalis dersom du har juridiske spørsmål. Skjemaet er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word.

Skriftlig avtale om leie som inneholder vedtagelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Det skal gå fram av varselet etter § 4-18 at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie fram til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres.

Varselet kan sendes rekommandert eller som vanlig post. Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.

Filformat: Documentet er laget i docx format som er standard dokumentformat i Microsoft Word.

Se også:
Utleiepakken
Varsel etter utløpt leieforhold
Varsel før begjæring om tvangsfravikelse
Utleiers oppsigelse av husleiekontrakt

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no