Blankettarkiv
Du står her: Eiendom/Bolig/Hytte/Fast eiendom/Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-FE007
Pris:200,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Avtale om tjenester på fast eiendom er en kontrakt på 2 sider. Du får avtalen i to format, docx for Microsoft Word og PDF.  Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Avtalen må ses i sammenheng med lov om håndverkertjenesten m.m. for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63 som inneholder utførlige lovregler som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren, jf. lovens § 3.

Avtalen er ment som et hjelpemiddel for forbrukere og tjenesteytere som ikke er vant til å sette seg inn i lovtekster.

Filformat:

Du mottar 2 filer, en fil i docx format og en PDF. Du velger selv om du vil benytte docx filen med Microsoft Word, eller PDF filen. (Docx er standard dokumentformat for Microsoft Word).

Docx utgaven er laget slik at du kan starte utfyllingen umiddelbart i Microsoft Word, eller raskt tilpasse alt innhold i malen slik du ønsker før du begynner utfyllingen. Les hvordan du endrer innholdet i Word utgaven her: Endre et dokument

PDF utgaven er kun tilpasset for utfylling, dvs. du kan ikke endre på dokumentets utseende (f.eks. font, farger og antall utfyllingsfelter). PDF utgaven inneholder utfyllingsfelter slik at du kan fylle ut avtalen på skjerm.

Du kan benytte hver fil så mange ganger du ønsker.

Kvalitetssikring av innholdet i kontrakten:

Innholdet i denne kontrakten er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis og du kan benytte Advokatchatten.no som er utviklet av Advokatfirmaet Legalis dersom du har juridiske spørsmål.

Se også Avtale om tjenester på løsøre

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no