Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Aksjebevis

Aksjebevis

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1103
Pris:150,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Aksjebevis: Dokumentet er på 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word. Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Meldingen skal dateres og angi det som er innført om aksjeeieren og dennes aksjeinnehav. Blir det som er innført endret, skal aksjeeieren ha melding om dette.

Aksjebevis er å betrakte som en kvittering på hva som er ført inn i aksjeeierboken. Den har ingen juridisk betydning utover dette, i motsetning til de gamle aksjebrevene etter aksjeloven av 1976. Hjemmel for dette er aksjeloven § 4-10.

Se også:
Aksjeeierbok
Stiftelsesdokument for AS
Vedtekter for AS

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no