Blankettarkiv
Du står her: Arbeidsgiver/Arbeidstaker/Aksjebevis

Aksjebevis

Produktbilde
Produktdata
Blankettnummer:SF-1103
Pris:160,00 kr
 

Produktbeskrivelse

Aksjebevis: Dokumentet er på 1 side og du mottar aksjebeviset i to format, docx og PDF. Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Meldingen skal dateres og angi det som er innført om aksjeeieren og dennes aksjeinnehav. Blir det som er innført endret, skal aksjeeieren ha melding om dette.

Aksjebevis er å betrakte som en kvittering på hva som er ført inn i aksjeeierboken. Den har ingen juridisk betydning utover dette, i motsetning til de gamle aksjebrevene etter aksjeloven av 1976. Hjemmel for dette er aksjeloven § 4-10.

Filformat:

Du mottar 2 filer, en fil i docx format og en PDF. Du velger selv om du vil benytte docx filen med Microsoft Word, eller PDF filen. (Docx er standard dokumentformat for Microsoft Word).

Du kan benytte hver fil så mange ganger du ønsker.

Docx utgaven er laget slik at du kan starte utfyllingen umiddelbart i Microsoft Word, eller raskt tilpasse alt innhold i aksjebeviset slik du ønsker før du begynner utfyllingen.

PDF utgaven er kun tilpasset for utfylling, dvs. du kan ikke endre på aksjebevisets utseende (f.eks. font, farger og antall utfyllingsfelter). PDF utgaven inneholder utfyllingsfelter slik at du kan fylle ut aksjebeviset på skjerm.Se også:
Aksjeeierbok
Stiftelsesdokument for AS
Vedtekter for AS

 


 

Din handlekurv
Du har ingen varer kurven

Søk
 

Innlogging

Lage nettbutikk løsning

 

Visa / Mastercard

SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no